จีนโต้ เราไม่ได้ทำแม่น้ำโขงแล้ง อย่าใช้เรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมือง

จีนโต้ เราไม่ได้ทำแม่น้ำโขงแล้ง

จีนโต้ เราไม่ได้ทำแม่น้ำโขงแล้ง อย่าใช้เรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมือง

กลุ่มประเทศในลุ่มน้ำโขงทั้งไทย ลาว กัมพูชา ได้ออกมารวมตัวกันประท้วง ว่าการทำเขื่อนกั้นลำน้ำโขงของแม่น้ำโขงนั้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และการทำประมงในลุ่มแม่น้ำโขงเป็นอย่างมาก ทั้งปลาน้อยลง น้ำก็แล้ง จะทำการเกษตรหรือทำการประมงก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่เคย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าจีนต้องการกักน้ำเอาไว้เพื่อใช้ประโยชนืส่วนตัวภายในประเทศ ทั้งที่ตนเป็นประเทศต้นน้ำ ที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีอยู่แล้ว จึงเป็นสาเหตุให้ประเทศเล็กประเทศน้อยที่อยู่รายรอบต้องตายไปตามๆ กัย แต่บทความวิจัยการพัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำที่ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรน้ำ กลับบอกว่า เขื่อนในประเทศจีนมีปริมาณน้ำมากกว่าปริมาณเฉลี่ยปกติในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าจีนนั้นกักน้ำเอาไว้ใช้มากผิดปกติ และไม่ยอมเปิดเขื่อนปล่อยมาให้ปลายน้ำเหมือนอย่างที่เคย

แต่ทางจีนบอกว่านี่เป็นการสร้างประเด็นทางการเมือง โดยผู้วิจารณ์นั้นจงใจมองข้ามข้อเท็จจริง อ้างสถิติบางส่วนเกินความเป็นจริง และไม่มีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เพียงพอ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า บทความดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ทางการเมือง พุ่งเป้าที่จีนโดยประสงค์ร้าย และได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นข้อมูลสนับสนุนความเชื่อของตนเป็นจำนวนมาก

ก็คงต้องรอดูกันต่อไป ว่าทางจีนจะเอายังไงต่อ จะยอมปล่อยน้ำออกมาให้พื้นที่ลุ่มน้ำตอนปลายหรือไม่ เพราะจากสภาพการณ์ตอนนี้ พบว่าพื้นที่ลำน้ำโขงนั้นแห้งแล้งมาก จนเห็นสันดอนทรายชัดเจนมากกว่าทุกปีนั่นเอง

 

 

 

# จีนโต้ เราไม่ได้ทำแม่น้ำโขงแล้ง อย่าใช้เรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมือง   #ข่าวต่างประเทศ