นายหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีคนใหม่ 

นายหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีคนใหม่ 

นายหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีคนใหม่ 

เป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าชั่วข้ามคืน เมื่อนายปิยะบุตร หนึ่งในคณะกรรมการคณะก้าวหน้า ได้แชร์โพสต์แสดงความยินดีให้กับนาย “นุรักษ์ มาประณีต” อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เกิดเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2492 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมทั้งผลงานเด็ดๆ ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินพิจารณาว่านายทักษิณ ชินวัตร และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมีความผิด ตัดสินให้นายสมัคร สุนทรเวชพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ตัดสินให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความผิดจากเหตุการณ์ความขัดแย้งเรื่องสีเสื้อทางการเมือง แถมยังเคยประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่มาแล้ว ประวัติโชกโชนขนาดนี้ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้ตำแหน่ง

 

โดยประกาศทั้งหมด ที่ถูกลงเอาไว้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีใจความแจ้งประกาศให้ทราบว่า ในขณะนี้ ได้มีการแต่งตั้งองคมนตรีคนใหม่ขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 2 ต.ค.2561 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

เราก็คงต้องมาจับตาดูกันต่อไป ว่าองคมนตรีคนใหม่ จะมีผลงานอะไรออกมาให้พวกเราได้ตื่นเต้นกันอีกบ้างหลังจากเข้ารับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

# นายหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีคนใหม่     #ข่าวการเมือง